16. 6. 2024 – MLADÉ BÍTEŠSKO

16. 6. 2024 – MLADÉ BÍTEŠSKO

Přehlídka folklorních skupin dětí a mládeže z Velké Bíteše a okolí v neděli 16. června 2024 v 15 hodin na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Vystoupí Bítešánek, Sluníčko, Vlkováček, skupiny dětí a mládeže Národopisného souboru Bítešan.

 

7. a 8. 6. 2024 – HORÁCKO ZPÍVÁ A TANČÍ

7. a 8. 6. 2024 – HORÁCKO ZPÍVÁ A TANČÍ

Ve dnech 7. a 8. června 2024 na zámku ve Světlé nad Sázavou se koná XIII. ročník folklorního festivalu „Horácko zpívá a tančí“. Vystoupí soubory: Škubánek Světlá nad Sázavou, Kalamajka děti Havlíčkův Brod, Vysočánek Hlinsko, Skřipácká muzika Jihlava, Kalamajka Havlíčkův Brod, Vysočan Hlinsko, Studánka Žďár nad Sázavou, dále slovenský soubor Mužáci a polský soubor Bystrzacy. K poslechu i k tanci hraje v pátek 7. června Ledecká dudácká muzika.

Zdroj: zde

19. 5. 2024 – KRÁLOVNIČKY

19. 5. 2024 – KRÁLOVNIČKY

Svatodušní obchůzka dívek po vsi Březské u Velké Bíteše v neděli 19. května 2024. Průvod vychází ve 14 hodin od kulturního domu, obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi v 15:30 hodin dospělá mládež zavede nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami. Při nepříznivém počasí se akce koná v kulturním domě. Žehnání ratolestí bude v pátek 17. května 2024 v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

 

 

7. 5. 2024 – OBŘADNÍ PEČIVO

7. 5. 2024 – OBŘADNÍ PEČIVO

V úterý 7. května 2024 v 17 hodin proběhne v Kamenném sále třebíčského zámku přednáška „Obřadní pečivo“. Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč promluví o výrobcích z těsta, které se vázaly k význačným příležitostem běhu obyčejového roku a lidského života v minulých dobách i v současnosti. Výklad doprovodí obrazovou prezentací.

7. 5. 2024 – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

7. 5. 2024 – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

V galerii Tympanon Muzea Vysočiny Třebíč na třebíčském zámku se koná v úterý 7. května v 16 hodin komentovaná prohlídka výstavy Nástěnné kuchařky – dobré samo se chválí. Návštěvníky výstavou provede kurátorka Petra Zelenková. Výstava potrvá do 12. května 2024.

3. 5. až 27. 6. 2024 – KROJOVANÉ PANENKY

3. 5. až 27. 6. 2024 – KROJOVANÉ PANENKY

Výstava Krojované panenky ve vstupních prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina představuje výběr ze souboru zmenšených replik krojů zhotovených Marií Žilovou a její dcerou Evou Jurmanovou z Nového Veselí, které byly v roce 2018 oceněny titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Celou kolekci, svým charakterem ojedinělou, obsahující 297 panenek, má v současnosti možnost získat do svých sbírek Muzeum Vysočiny Třebíč za přispění Kraje Vysočina.

17. 4. 2024 – SLAVNOST PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA V OBLASTI TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY

17. 4. 2024 – SLAVNOST PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA V OBLASTI TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY

Slavnostní předání ocenění Kraje Vysočina na úseku tradiční lidové kultury se uskutečnilo 17. dubna 2024 v Kamenném sále třebíčského zámku. Oceněny byly osobnosti, kterým krajské zastupitelstvo udělilo v roce 2024 titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – Stanislav Novotný z Brtnice (obor zpracování kůží, kožešnictví) a Josef Pěnča z Rudíkova (obor košíkářství). V rámci slavnostního aktu byl rovněž představen nemateriální statek Tradiční herálecká maškara pod Žákovou horou zapsaný do krajského seznamu na sklonku roku 2023.

13. 4. 2024 – KONCERT ZPĚVÁČKŮ

13. 4. 2024 – KONCERT ZPĚVÁČKŮ

V sobotu 13. dubna 2024 ve 14 hodin se v Kamenném sále třebíčského zámku koná koncert vítězů horáckého kola postupové soutěžní přehlídky dětských interpretů lidové písně Zpěváček 2024.

10. 4. 2024 – PŘEDNÁŠKA

10. 4. 2024 – PŘEDNÁŠKA

Přednáška "Rok na vsi" v Domově pro seniory p. o., Třebíč, na ul. Koutkova ve středu 10. dubna 2024 v 13 hodin. Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč promluví o tradicích a lidových zvycích na Horácku a Podhorácku – pohled na život venkovského obyvatelstva zahrnující proměny přírody, zemědělské práce, lidová rčení, pranostiky, kulturní události a sociální interakce v minulých dobách i v současnosti. Výklad doprovodí obrazová prezentace.

10. 4. 2024 – PŘEDNÁŠKA

10. 4. 2024 – PŘEDNÁŠKA

Přednáška "Rok na vsi" v Domově pro seniory p. o., Třebíč, na ul. Kubešovave ve středu 10. dubna 2024 v 9:30 hod. Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč promluví o tradicích a lidových zvycích na Horácku a Podhorácku – pohled na život venkovského obyvatelstva zahrnující proměny přírody, zemědělské práce, lidová rčení, pranostiky, kulturní události a sociální interakce v minulých dobách i v současnosti. Výklad doprovodí obrazová prezentace.

24. 3. 2024 – ÚSPĚCH BÍTEŠSKÉHO ZPĚVÁČKA

24. 3. 2024 – ÚSPĚCH BÍTEŠSKÉHO ZPĚVÁČKA

Zpěváčci z Velkobítešska se pravidelně zúčastňují soutěže dětských interpretů lidové písně Černovický zpěváček. Na tuto oblastní postupovou přehlídku pro Brno a širší okolí se v neděli 24. března 2024 vydala skupinka čtyř dětí z Národopisného souboru Bítešan. Účastníci byli rozvrženi do třech věkových kategorií. Každý zpěvák přednesl dvě písně, přičemž jednu a capella, druhou s hudebním doprovodem cimbálové muziky Šmytec. Při slavnostním vyhlášení výsledků, děti obdržely diplom symbolizující jejich úsilí, odvahu a talent. Jedním z nejvýraznějších okamžiků celé soutěže bylo závěrečné předání speciálního uznání, kterým je cena Jindřicha Hovorky (1937–2006), muzikanta, koncertního mistra a uměleckého vedoucího Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Porota toto ocenění věnuje vždy pouze jednomu ze zúčastněných talentovaných zpěváků. Letos si je odnesl Jan Jirgl z Velké Bíteše, který zaujal porotu i publikum interpretační dovedností a přesvědčivě přirozeným projevem.

21. 3. 2024 – VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁSTĚNNÝCH KUCHAŘEK

21. 3. 2024 – VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁSTĚNNÝCH KUCHAŘEK

Ve čtvrtek 21. března v 17 hodin proběhlo v galerii Tympanon Muzea Vysočiny Třebíč slavnostní zahájení výstavy nazvané Nástěnné kuchařky – dobré samo se chválí. Představuje soubor ručně vyšívaných plátěných dekorací, kterými hospodyňky v první polovině 20. století zdobily své domácnosti. všechny exponáty pocházejí z oblasti Třebíčska, výběr ze sbírky muzea provedla kurátorka výstavy Petra Zelenková. Výstava potrvá do 12. května 2024.

21. 3. až 28. 4. 2024 – NERUŠIT, SNĚŽÍM

21. 3. až 28. 4. 2024 – NERUŠIT, SNĚŽÍM

Výstava v Galerii Malovaný dům na Karlově náměstí 53 v Třebíči probíhající od 21. března do 28. dubna 2024.

20. 3. 2024 – Rok na vsi

20. 3. 2024 – Rok na vsi

Přednáška v Penzionu pro seniory s. r. o. v Krahulově ve středu 20. března 2024 v 10 hodin

Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč promluví o tradicích a lidových zvycích na Horácku a Podhorácku – pohled na život venkovského obyvatelstva zahrnující proměny přírody, zemědělské práce, lidová rčení, pranostiky, kulturní události a sociální interakce v minulých dobách i v současnosti. Výklad doprovodí obrazová prezentace.

14. 3. 2024 – Rok na vsi

14. 3. 2024 – Rok na vsi

Přednáška pro seniory na Šmeralově statku v Třebíči, Cyrilometodějská ulice 48/4, ve čtvrtek 14. března 2024, začátek v 10 hodin. Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč promluví o tradicích a lidových zvycích na Horácku a Podhorácku – pohled na život venkovského obyvatelstva zahrnující proměny přírody, zemědělské práce, lidová rčení, pranostiky, kulturní události a sociální interakce v minulých dobách i v současnosti. Výklad doprovodí obrazová prezentace.

27. 2. až 27. 3. 2024 – LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA NOVOMĚSTSKU

27. 2. až 27. 3. 2024 – LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA NOVOMĚSTSKU

Ve dnech 27. února až 27. března 2024 probíhá v prostorách zámecké kavárny v Třebíči výstava fotografií z dokumentace Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury nazvaná „Lidová architektura na Novoměstsku – propojení minulosti s přítomností“. Kurátor: Kateřina Křížová.

V podhůří Žďárských vrchů můžeme stále ještě objevit malebné roubenky a další pozůstatky lidového stavitelství převážně z 19. a počátku 20. století. Fotografie dokumentují současný stav některých vybraných objektů v obcích Vříšť, Líšná, Sněžné, Kadov, Krátká, Daňkovice a Herálec. Jejich původní tvarosloví v nich zůstává stále patrné i přes pozdější stavební zásahy, které ve své podstatě představují také určitou lidovou formu venkovského stavitelství dnešní doby.

10, 2, 2024 – SLAVNOST STRAŽIŠŤANU

10, 2, 2024 – SLAVNOST STRAŽIŠŤANU

V sobotu 10. února v 15 hodin  se koná v Komunitním centru v Pacově slavnostní pořad při příležitosti 55. výročí založení folklorního souboru Stražišťan. Účinkuji: Stražišťan z Pacova, Dudáci z Pacova, Pramínek a Šípek z Jihlavy, Studánka ze Žďáru na Sázavou, Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice a Zpěvašky Národopisného souboru Bítešan. 

9. až 30. 11. 2023 – PŘEDNÁŠKY V MUZEU HROTOVICKA

2. 12. 2023 – NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU

2. 12. 2023 – NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU

Folklorní scénický pořad v Kulturním domě Velká Bíteš, začátek v 15 hodin.

XX. ročník pásem lidových písní, tanců, her a obyčejů z Podhorácka i Horácka. Vystoupí skupiny dětí, mládeže a dospělých Národopisného souboru Bítešan a předškoláci z místních mateřských škol Bítešánek a Sluníčko.

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí čp. 5 ve Velké Bíteši. Tel. 566 789 311, e-mail: info@bitessko.com. Vstupné: dospělí v předprodeji 60 Kč a na místě 80 Kč.

31. 10. 2023 – MODROTISK, TRADICE A SOUČASNOST NA PODHORÁCKU

31. 10. 2023 – MODROTISK, TRADICE A SOUČASNOST NA PODHORÁCKU

V úterý 31. října 2023 v 17 hodin se koná v Muzeu Hrotovicka přednáška MODROTISK, tradice a současnost na Podhorácku. Akci zahájí Mgr. Petra Zelenková, vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč. Silva Smutná promluví o zdobení látek technikou modrotisku, který byl zařazen na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Na příkladu barvířské dílny rodiny Kotíků, která v 19. a 20. století rozvíjela řemeslnou výrobu modrotisku ve Velké Bíteši, uvede, jak si tento oblíbený materiál razil cestu na trhy v širokém okolí. Představí též současné uplatnění modrotisku v tradičním lidovém oděvu regionu. Přednášku doplní bohatým obrazovým materiálem.

Přednášku pořádá Muzeum Hrotovicka ve spolupráci s Městem Hrotovice. Vstupné 50 Kč, děti zdarma.

 

28. 9. 2023 LIDOVÁ KROJOVÁ POUŤ

28. 9. 2023 LIDOVÁ KROJOVÁ POUŤ

Římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sázavou a Spolek putování za Santinim ve spolupráci s Horáckým folklorním sdružením srdečně zvou širokou veřejnost ve čtvrtek 28. září 2023, aby spolu s krojovanými účastníky prožili neopakovatelnou atmosféru společného výstupu na Zelenou horu a zúčastnili se poutní slavnosti. Zazní nejenom starodávné duchovní písně, ale také hudba a tance z jednotlivých regionů našeho kraje.

Program 

 • 10:00 hod. Klášterní kostel Nanebevzetí  P. Marie – Bazilika Minor. Přivítání a zahájení pouti.
 • 10.30 hod. Poutní průvod na Zelenou horu za doprovodu dechové hudby z Nového Veselí.
 • 11:00 hod. Kostel sv. Jana Nepomuckého. Poutní Mše svatá za doprovodu lidových svatojánských písní v podání Horácké muziky.
 • 12:00 – 14:30 hod. Vystoupení zúčastněných folklorních souborů v ambitech Poutního kostela.
9. 9. 2023 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

9. 9. 2023 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Folklorní festival ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí, začátek ve 13.30 hodin

XXI. ročník přehlídky folklorních souborů a skupin z Podhorácka a sousedních regionů. Vystoupí: Národopisný soubor Bítešan, skupiny dětí, mládeže a dospělých z Velké Bíteše, dětský soubor Vlkováček z Vlkova, Národopisný soubor Vrčka ze Šlapanic u Brna, folklorní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu.

 

 

6. až 13. 9. 2023 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

6. až 13. 9. 2023 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

Hlavní stárek a stárková s rychtářem a rychtářkou zvou veřejnost na tradiční hody ve Velké Bíteši.

Program – podrobně zde: www.bitessko.com

6. září (středa) v 17 hod. stavění máje, otvírání hodových sklípků. V 19 hod. posezení u muziky.

8. září (pátek) v 19 hod. posezení u muziky.. V 21 hod. taneční zábava.

9. září (sobota) v 13:30 hod. folklorní festival Setkání na Podhorácku. V 19 hod. posezení u muziky. V 21 hodin taneční zábava.

10. září (neděle) v 8 hod. slavnostní bohoslužba. V 9 hod. stárci zvou stárky. V 13 hod. krojovaný průvod městem. V 15 hod. tradiční program krojované chasy s rychtářem a právem pod májí. V 16 hod. posezení u muziky

13. září (středa) kácení máje. V 19 hod. posezení u muziky

 

Foto Tomáš Stupka

 

2. 9. 2023 – DOŽÍNKY V NÁRAMČI

2. 9. 2023 – DOŽÍNKY V NÁRAMČI

Místní organizace Sboru dobrovolných hasičů v Náramči pořádá v sobotu 2. září tradiční dožínkovou slavnost. 

Program:

 • 13:00 hodin krojovaný průvod obcí v doprovodu dechové hudby
 • 16:00 hodin slavnostní mše svatá v areálu za kulturním domem
 • 17:00 hodin zábava v kulturním domě:
  • Moravská beseda
  • Lidové tanečky dětí
  • "Proměny ženy", taneční vystoupení místních žen
  • "Sóutěž vo nélepší náramečskó bábovko"
  • K tanci a poslechu hraje hudební skupina Fáze
  • tematická tombola
  • občerstvení zajištěno – guláš a uzené maso, nápoje.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

22. 8. 2023 – ŠÁTKY, SOUČÁST TRADIČNÍHO LIDOVÉHO ODĚVU DŘÍVE I V SOUČASNOSTI

22. 8. 2023 – ŠÁTKY, SOUČÁST TRADIČNÍHO LIDOVÉHO ODĚVU DŘÍVE I V SOUČASNOSTI

V úterý 22. srpna 2023 v 17 hodin proběhne v Centru tradiční lidové kultury na Cyrilometodějské ulici 48/4 v Třebíči přednáška Silvy Smutné z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč o původu, výrobě a použití velkých tištěných plátěných šátků rozmanitých květinových vzorů. Výklad doprovodí obrazovou prezentací a v závěru předvede postup úvazu šátku ke slavnostnímu lidovému kroji, který si zájemci mohou souběžně vyzkoušet.

 

 

7. 8. 2023 – ZA HUMNA S MARKEM ŠALANDOU PO STOPÁCH FOLKLORU NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU

7. 8. 2023 – ZA HUMNA S MARKEM ŠALANDOU PO STOPÁCH FOLKLORU NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU

V pondělí 7. srpna navštívil Regionální pracoviště tradiční lidové kultury Kraje Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč cestovatel Marek Šalanda, který od 24. července pěšky putuje v lidovém kroji z nejzápadnějšího bodu naší republiky napříč celou zemí po stopách folkloru. Jeho cestu, obsahující asi 19 zastávek, průběžně sleduje ČRo Brno v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka – stručné rozhovory cestovatele s lidmi, s nimiž se setkal. Marek Šalanda současně pořizuje krátké videozáznamy z jednotlivých zastávek pro prezentaci na slavnostním zahájení folklorního festivalu Slovácký rok v Kyjově, kam 11. srpna dorazí. Rozhovor v Třebíči zaměřil na jeden z obyčejů zapsaných na krajském seznamu nemateriálních statků Obchůzku královniček na Velkobítešsku. Zvukový záznam je zpětně dostupný na stránkách ČRo ve vysílacím čase 9:15–9:23 hodin zde.

Foto Milana Nohy z rozhlasového vysílání.

18. 6. 2023 – MLADÉ BÍTEŠSKO

18. 6. 2023 – MLADÉ BÍTEŠSKO

V neděli 18. června 2023 v 15 hodin se ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí koná přehlídka dětských folklorních skupin z města a okolí. Vystoupí taneční kroužky Bítešánek a Sluníčko z městských mateřských škol, dále Maláčci, Vlkováček, děti a mládeže Národopisného souboru Bítešan.

 

 

10. 6. 2023 – MALÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

10. 6. 2023 – MALÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Členové Folklorního souboru Kalamajka srdečně zvou na 3. ročník Malého folklorního festivalu, který se koná v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí 10. června 2023 od 14 hodin. 

 

Více informací zde

3. až 4. 6. 2023 – KŘEMEŠNICKÁ POUŤ

3. až 4. 6. 2023 – KŘEMEŠNICKÁ POUŤ

Podrobnosti o programu zde

28. 5. 2023 – OBCHŮZKA KRÁLOVNIČEK

28. 5. 2023 – OBCHŮZKA KRÁLOVNIČEK

V Březském u Velké Bíteše se koná svatodušní obchůzka dívek po vsi – průvod vychází ve 14 hodin od kulturního domu, obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi v 15:30 hodin dospělá mládež zavede nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami. Při nepříznivém počasí se akce koná v kulturním domě.

Žehnání ratolestí bude v pátek 26. května 2023 v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

 
Foto Ivo Kříž
20. 5. 2023 – FOLKLOR V MÁJI

20. 5. 2023 – FOLKLOR V MÁJI

Město Telč, folklorní soubor Podjavořičan a Dům dětí a mládeže zvou veřejnost na setkání folklorních souborů, kácení máje a řemeslný trh v sobotu 20. května od 10 do 17 hod. na náměstí.

Více informací zde

12. až 16. 5. 2023 – POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU NA ZELENÉ HOŘE

12. až 16. 5. 2023 – POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU NA ZELENÉ HOŘE

Letošní pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou proběhne tradičně 16. května 2023, v den svátku hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého a dále o nejbližším víkendu 13. a 14. května 2023. Bližší informace a program bohoslužeb je  zde

9. 5. 2023 – SKUTEK ROKU 2022, VÍTĚZSTVÍ V ANKETĚ KRAJE VYSOČINA

9. 5. 2023 – SKUTEK ROKU 2022, VÍTĚZSTVÍ V ANKETĚ KRAJE VYSOČINA

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo 9. května 2023 výsledky ankety Skutek roku 2022. Prostřednictvím této ankety jsou veřejnosti představovány dobrovolnické aktivity jednotlivců a projekty z Kraje Vysočina. Do letošního ročníku veřejnost nominovala třicet šest skutků z Kraje Vysočina, které soutěžily v devíti oblastech. O vítězích z řad fyzických osob rozhodovala svým hlasováním veřejnost. Vítězné právnické osoby a podnikající fyzické osoby vybírala odborná porota. Hodnocení skutků probíhalo po celý měsíc březen.

V anketě Skutek roku 2022 zvítězilo celkem deset dobrovolnických skutků a projektů. Ty byly slavnostně oceněny dne 5. června 2023 na Zámku v Třešti. Z fyzických osob v oboru poradenství, osvěta a vzdělávání zvítězila Věra Pospíšilová, krejčová z Velké Bíteše. Oceněna byla za udržování lidových tradic, především za výrobu lidových krojů v oblasti Podhorácka.

 

Rozhovor v Jihlavském deníku zde

19. 4. 2023 – SLAVNOST PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA V OBLASTI TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY

19. 4. 2023 – SLAVNOST PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA V OBLASTI TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY

Slavnostní předání ocenění Kraje Vysočina na úseku tradiční lidové kultury se uskutečnilo 19. dubna 2023 v Kamenném sále třebíčského zámku. Oceněny byly osobnosti, kterým krajské zastupitelstvo udělilo titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a v rámci slavnostního aktu byly rovněž představeny nemateriální statky tradiční lidové kultury zapsané v krajském seznamu.

 

Video 1. část

 

6. 4. 2023 – LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ BRNĚNSKÉHO ROZHLASU

6. 4. 2023 – LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ BRNĚNSKÉHO ROZHLASU

Na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v ranních hodinách se vydala skupina zpěvaček a muzikantů z Velké Bíteše do nedaleké obce Níhov na návštěvu k manželům Petru a Petře Burianovým. Český rozhlas Brno z jejich usedlosti živě vysílal dvouhodinový pořad Apetýt, jenž víc jak třicet let patří k nejoblíbenějším. Moderátorka Jarka Vykoupilová se tentokráte zaměřila na velikonoční téma. Rozhovor vedla s hostitelkou Petrou Burianovou, známou pekařkou a cukrářkou i jejím manželem. K mikrofonu zasedla také Silva Smutná z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč, hovořila o podhoráckém regionu, jeho lidové kultuře, představila Národopisný soubor Bítešan a jeho hudební repertoár. V průběhu pořadu zazněly lidové písně v sólovém a sborovém podání dívčí pěvecké skupiny. Hudební doprovod se realizoval kvůli technickým možnostem v omezeném složení – housle a akordeon. Záznam vysílání je možno zpětně poslechnout v rozhlasového archivu: zde a zde

Foto Jiří Kokmotos

19. 3. 2023 – ROK NA VSI, část jaro a léto

19. 3. 2023 – ROK NA VSI, část jaro a léto

Cykloturistická společnost RUNOKR, zastupitelstvo městyse Bohdalov a správa farnosti pořádá v neděli 19. března v 17 hodin v sále farní budovy v Bohdalově, v rámci 1. ročníku přednáškového cyklu Besedy pod věží, přednášku Silvy Smutné z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč nazvanou „Rok na vsi – část jaro a léto“. V hudební části vystoupí děti ZŠ Bohdalov.

Foto: Obec Police u Jemnice, 1920, autor Ondřej Knoll

8. 11. 2022 – MODROTISK, TRADICE A SOUČASNOST NA VELKOBÍTEŠSKU

8. 11. 2022 – MODROTISK, TRADICE A SOUČASNOST NA VELKOBÍTEŠSKU

V úterý 8. listopadu 2022 v 17 hodin se koná v Městském muzeu ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí 5 přednáška Silvy Smutné z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč. Představí tradici modrotisku ve Velké Bíteši v 19. a 20. století. Promluví o založení barvířské dílny rodiny Kotíků, jež po tři generace rozvíjela řemeslnou výrobu modrotisku, uvede, jak si tento oblíbený materiál razil cestu na trhy v širokém okolí. Přednášku doplní obrazovým materiálem.

Foto: dívka z Národopisného souboru Bítešan (2019) s šátkem vyrobeným v dílně rodiny Kotíků. 

24.–25. 9. 2022 SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V ROUCHOVANECH

24.–25. 9. 2022 SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V ROUCHOVANECH

Tradiční hodová slavnost v Rouchovanech se koná v sobotu 24. a v neděli 25. září 2022 – stárci zvou své stárkové, krojovaný průvod obcí, udílení hodového práva, zavádění pod májí, přípitek s rychtářem, večerní taneční zábava v sokolovně, nedělní mše svatá s účastí krojovaných párů, tradiční program pod májí, čtení paragrafů, taneční sóla, zavádění do tance.

10. 9. 2022 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

10. 9. 2022 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

V sobotu 10. září proběhne jubilení ročník regionálního folklorního festivalu ve Velké Bíteši „Setkání na Podhorácku“. Slavnost si v průběhu uplynulých dvaceti let udržela a stále získává širší okruh příznivců. Nemalou měrou k tomu přispívá atmosféra prostředí – koná se totiž v týdnu tradičních bítešských hodů. Pozvání k účasti přijímají soubory z Podhorácka, Horácka i sousedního Brněnska a Drahan. Záměrem je, aby v pestré a současně kulturně blízké skladbě programu byl dáván prostor nejen městským folklorním souborům, ale rovněž vesnickým skupinám. Pořadatelé festivalu se tímto způsobem snaží podporovat zájem obyvatel venkova o svoji vlastní, mnohdy již zapomenutou, hudebně zpěvnou a taneční lidovou kulturu s cílem rozvíjet tradiční hodnoty ve společenském životě obcí. Program probíhá v odpoledních hodinách. Večer je volná zábava „U muzik“ jak pro účastníky festivalu, tak pro ostatní veřejnost. Na realizaci festivalu se různou měrou a formou podílí několik subjektů. Hlavním pořadatelem je Klub kultury města Velké Bíteše. Programovou část má na starost Muzejní spolek Velkobítešska a od roku 2007 probíhá spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč.

 

7. až 14. 9. 2022 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

7. až 14. 9. 2022 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

Tradiční hody ve Velké Bíteši se konají ve dnech 7.– 14. září 2022.  Srdečné pozvání od prvního stárkovského páru a rychtáře s rychtářkou. Podrobné informace naleznete zde    

 

11. 9. 2022 – POCTA sv. JANU NEPOMUCKÉMU

11. 9. 2022 – POCTA sv. JANU NEPOMUCKÉMU

Horácká muzika srdečně zve veřejnost do kostela Navštívení P. Marie v Obyčtově na koncert "Pocta sv. Janu Nepomuckému", který se koná v neděli 11. září 2022 v 18 hodin. Během osmdesáti minut vyplněných lidovými písněmi, chrámovou orchestrální i vokální hudbou, moudrými slovy i jedním vlastním autorským počinem přivítáme na svět i nové cédéčko. Bude k mání za 300 Kč jak na tomto koncertě, tak i na Zelené hoře ve středu 28. září na Krojové pouti a oslavách 300 let od posvěcení poutního kostela na Zelené hoře.

 

26. až 28. 8. 2022 – BRTNICKÁ POUŤ

26. až 28. 8. 2022 – BRTNICKÁ POUŤ

26. až 29. 8. 2022 – SKLÁŘSKÁ PEC

26. až 29. 8. 2022 – SKLÁŘSKÁ PEC

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás tradičně připravili na poslední prázdninový víkend 26. – 28. srpna tavbu skla v replice středověké sklářské pece. Tento ročník je obohacen o mezinárodní rozměr. Přijedou za námi kolegové z Rakouska, kteří zkoušejí podobný experiment ve skanzenu v Elsarnu v Dolním Rakousku (replika sklářské pece z doby římské). Kromě kouzla skla a šikovných rukou sklářů v čele s Františkem Novákem si můžete vychutnat i další řemesla – hrnčířství, výrobu šindelů, stloukání másla či zpracování textilu. Doprovodný program proběhne v sobotu, pátek je věnován sklu, výkladu o sklářství a starých technikách, v neděli se bude od 10 hodin konat aukce výrobků ze sklářské pece. Tavba v replice sklářské pece byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Pro tavbu můžete hlasovat až do konce září na stránkách NPÚ: Památky děkují – Národní památkový ústav (npu.cz). Tento ročník tavby byl podpořen z Fondu malých projektů Kraje Vysočina.

 

12. až 14. 8. 2022 – 40. MARTÍNKOVSKÉ HODY

26. až 27. 7. 2022 – HUDEBNÍ KOLOKVIUM

26. až 27. 7. 2022 – HUDEBNÍ KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.

 

26. 6. 2022 – MLADÉ BÍTEŠSKO

26. 6. 2022 – MLADÉ BÍTEŠSKO

Přehlídka folklorních skupin dětí a mládeže z Velké Bíteše a okolí v neděli 26. června 2022 v 15 hodin na venkovním pódiu u Kulturního domu ve Velké Bíteši. Vystoupí Bítešánek z Mateřské školy U Stadionu, skupiny dětí a mládeže Národopisného souboru Bítešan, Zpěváčci z Velkobítešska a Vlkováček.

Foto Ivo Kříž

23. až 26. 6 2022 – MFF STRÁŽNICE

23. až 26. 6 2022 – MFF STRÁŽNICE

Ve dnech 23. – 26. června se konal 77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Navštívilo jej více jak 30.000 milovníků folkloru. Pro návštěvníky byl připravený bohatý a pestrý program – bezmála padesát pořadů hudebních, tanečních, naučných, zábavných i interaktivních, které probíhaly v různých místech festivalového areálu. V pátek večer se konalo slavnostní zahájení v amfiteátru Bludník. Následoval pořad autorky L. Uhlíkové nazvaný „Po nezarostlém chodníčku“ s podtitulem Leoš Janáček jako sběratel lidových písní a tanců“. V části věnované dívčí svatodušní obchůzce známé pod názvem královničky, předvedla skupina dívek z Velkobítešska obřadní písně a tance. Pořad v přímém přenosu vysílala TV Noe. Zpětně je ke zhlédnutí zde.

 

18. 6. 2022 – VOŽENÍ KRÁLA

18. 6. 2022 – VOŽENÍ KRÁLA

V sobotu 18. června 2022 se v Ketkovicích koná slavnost Vožení krála. Program: V 11:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Ketkovicích za členy Podhoráckého souboru, za královský průvod a sestry Bočkovy. V 13:30 hodin krojovaný průvod obcí. V 14:00 hodin slavnostní zahájení na návsi; žádání o povolení jízdy, odchod králek a krojovaných účastníků na seřadiště; královský průvod s vyvoláváním; vystoupení folklorních souborů „na krála, matičko, na krála“; veselice. Ve 20:00 hodin taneční zábava s dechovou hudbou Lesanka z Kralic nad Oslavou.

 

17. 6. 2022 – TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V REGIONU

17. 6. 2022 – TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V REGIONU

Přednáškový den v pátek 17. června 2022 pro žáky II. stupně Základní školy ve Velké Bíteši se začátky v 10, 11, 12, 13 hodin.

Na téma tradiční lidové kultury v regionu promluví vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč Mgr. Jitka Katovská a Silva Smutná z odloučeného pracoviště ve Velké Bíteši. Průvodní slovo doplní názorná obrazová dokumentace z výzkumné činnosti muzea v terénu.

Fota Silva Smutná

17. až 20. 6. 2022 – BARCHAN

17. až 20. 6. 2022 – BARCHAN

5. 6. 2022 – KRÁLOVNIČKY

5. 6. 2022 – KRÁLOVNIČKY

Svatodušní obchůzka dívek v obci Březské u Velké Bíteše 5. června 2022. Průvod vychází v 14 hodin od kulturního domu, obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi 15:30 hodin dospělá mládež zavede nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami. Při nepříznivém počasí se akce koná v kulturním domě. Žehnání ratolestí pro obchůzku královniček se bude konat v pátek 3. června 2022 v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Foto Silva Smutná