5. 6. 2022 – KRÁLOVNIČKY

5. 6. 2022 – KRÁLOVNIČKY

Svatodušní obchůzka dívek v obci Březské u Velké Bíteše 5. června 2022. Průvod vychází v 14 hodin od kulturního domu, obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi 15:30 hodin dospělá mládež zavede nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami. Při nepříznivém počasí se akce koná v kulturním domě. Žehnání ratolestí pro obchůzku královniček se bude konat v pátek 3. června 2022 v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

___________________________

17. 6. 2022 – TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V REGIONU

17. 6. 2022 – TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V REGIONU

Přednáškový den v pátek 17. června 2022 pro žáky II. stupně Základní školy ve Velké Bíteši se začátky v 10, 11, 12, 13 hodin.

Na téma tradiční lidové kultury v regionu promluví vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč Mgr. Jitka Katovská a Silva Smutná z odloučeného pracoviště ve Velké Bíteši. Průvodní slovo doplní názorná obrazová dokumentace z výzkumné činnosti muzea v terénu.

__________________________

18. 6. 2022 – VOŽENÍ KRÁLA

18. 6. 2022 – VOŽENÍ KRÁLA

V sobotu 18. června 2022 se v Ketkovicích koná slavnost Vožení krála. Program: V 11:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Ketkovicích za členy Podhoráckého souboru, za královský průvod a sestry Bočkovy. V 13:30 hodin krojovaný průvod obcí. V 14:00 hodin slavnostní zahájení na návsi; žádání o povolení jízdy, odchod králek a krojovaných účastníků na seřadiště; královský průvod s vyvoláváním; vystoupení folklorních souborů „na krála, matičko, na krála“; veselice. Ve 20:00 hodin taneční zábava s dechovou hudbou Lesanka z Kralic nad Oslavou.

______________________________

17. až 20. 6. 2022 – BARCHAN

17. až 20. 6. 2022 – BARCHAN

______________________________

23. až 26. 6 2022 – MFF STRÁŽNICE

23. až 26. 6 2022 – MFF STRÁŽNICE

Ve dnech 23. – 26. června se konal 77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Navštívilo jej více jak 30.000 milovníků folkloru. Pro návštěvníky byl připravený bohatý a pestrý program – bezmála padesát pořadů hudebních, tanečních, naučných, zábavných i interaktivních, které probíhaly v různých místech festivalového areálu. V pátek večer se konalo slavnostní zahájení v amfiteátru Bludník. Následoval pořad autorky L. Uhlíkové nazvaný „Po nezarostlém chodníčku“ s podtitulem Leoš Janáček jako sběratel lidových písní a tanců“. V části věnované dívčí svatodušní obchůzce známé pod názvem královničky, předvedla skupina dívek z Velkobítešska obřadní písně a tance. Pořad v přímém přenosu vysílala TV Noe. Zpětně je ke zhlédnutí zde.

______________________________

26. 6. 2022 – MLADÉ BÍTEŠSKO

26. 6. 2022 – MLADÉ BÍTEŠSKO

Přehlídka folklorních skupin dětí a mládeže z Velké Bíteše a okolí v neděli 26. června 2022 v 15 hodin na venkovním pódiu u Kulturního domu ve Velké Bíteši. Vystoupí Bítešánek z Mateřské školy U Stadionu, skupiny dětí a mládeže Národopisného souboru Bítešan, Zpěváčci z Velkobítešska a Vlkováček.

______________________________

26. až 27. 7. 2022 – HUDEBNÍ KOLOKVIUM

26. až 27. 7. 2022 – HUDEBNÍ KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.

______________________________

12. až 14. 8. 2022 – 40. MARTÍNKOVSKÉ HODY

26. až 29. 8. 2022 – SKLÁŘSKÁ PEC

26. až 29. 8. 2022 – SKLÁŘSKÁ PEC

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás tradičně připravili na poslední prázdninový víkend 26. – 28. srpna tavbu skla v replice středověké sklářské pece. Tento ročník je obohacen o mezinárodní rozměr. Přijedou za námi kolegové z Rakouska, kteří zkoušejí podobný experiment ve skanzenu v Elsarnu v Dolním Rakousku (replika sklářské pece z doby římské). Kromě kouzla skla a šikovných rukou sklářů v čele s Františkem Novákem si můžete vychutnat i další řemesla – hrnčířství, výrobu šindelů, stloukání másla či zpracování textilu. Doprovodný program proběhne v sobotu, pátek je věnován sklu, výkladu o sklářství a starých technikách, v neděli se bude od 10 hodin konat aukce výrobků ze sklářské pece. Tavba v replice sklářské pece byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Pro tavbu můžete hlasovat až do konce září na stránkách NPÚ: Památky děkují – Národní památkový ústav (npu.cz). Tento ročník tavby byl podpořen z Fondu malých projektů Kraje Vysočina.

______________________________

26. až 28. 8. 2022 – BRTNICKÁ POUŤ

26. až 28. 8. 2022 – BRTNICKÁ POUŤ

___________________________________

10. 9. 2022 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

10. 9. 2022 – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

V sobotu 10. září proběhne jubilení ročník regionálního folklorního festivalu ve Velké Bíteši „Setkání na Podhorácku“. Slavnost si v průběhu uplynulých dvaceti let udržela a stále získává širší okruh příznivců. Nemalou měrou k tomu přispívá atmosféra prostředí – koná se totiž v týdnu tradičních bítešských hodů. Pozvání k účasti přijímají soubory z Podhorácka, Horácka i sousedního Brněnska a Drahan. Záměrem je, aby v pestré a současně kulturně blízké skladbě programu byl dáván prostor nejen městským folklorním souborům, ale rovněž vesnickým skupinám. Pořadatelé festivalu se tímto způsobem snaží podporovat zájem obyvatel venkova o svoji vlastní, mnohdy již zapomenutou, hudebně zpěvnou a taneční lidovou kulturu s cílem rozvíjet tradiční hodnoty ve společenském životě obcí. Program probíhá v odpoledních hodinách. Večer je volná zábava „U muzik“ jak pro účastníky festivalu, tak pro ostatní veřejnost. Na realizaci festivalu se různou měrou a formou podílí několik subjektů. Hlavním pořadatelem je Klub kultury města Velké Bíteše. Programovou část má na starost Muzejní spolek Velkobítešska a od roku 2007 probíhá spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč.

______________________________

7. až 14. 9. 2022 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

7. až 14. 9. 2022 – TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

Tradiční hody ve Velké Bíteši se konají ve dnech 7.– 14. září 2022.  Srdečné pozvání od prvního stárkovského páru a rychtáře s rychtářkou. Podrobné informace naleznete zde    

_____________________________

11. 9. 2022 – POCTA sv. JANU NEPOMUCKÉMU

11. 9. 2022 – POCTA sv. JANU NEPOMUCKÉMU

Horácká muzika srdečně zve veřejnost do kostela Navštívení P. Marie v Obyčtově na koncert "Pocta sv. Janu Nepomuckému", který se koná v neděli 11. září 2022 v 18 hodin. Během osmdesáti minut vyplněných lidovými písněmi, chrámovou orchestrální i vokální hudbou, moudrými slovy i jedním vlastním autorským počinem přivítáme na svět i nové cédéčko. Bude k mání za 300 Kč jak na tomto koncertě, tak i na Zelené hoře ve středu 28. září na Krojové pouti a oslavách 300 let od posvěcení poutního kostela na Zelené hoře.

_________________________________