Podcast Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího

Vlevo dole

čtvrtek 15. srpna v 17 hodin

zámek, Šmeralův statek, Mohelno

SEZAM

příměstský tábor pro seniory 19-23. srpna

Nový edukační program

Den na statku

Pro děti ve věku 3-6 let

Edukační programy 2023/2024

Šmeralův statek - Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči

Centrum bylo po zdařilé rekonstrukci příměstského statku nově zpřístupněno pro návštěvníky v roce 2019.  Jeho posláním a úkolem je seznamovat širokou veřejnost s bohatými lidovými tradicemi a jedinečnou kulturou na obou stranách česko – rakouské hranice formou edukačních programů, výtvarných dílen, řemeslných jarmarků, přehlídek lidových muzik, workshopů k lidové stravě, přednášek a dalších forem prezentace.

Zprávy

Poznejte místa s tradicemi