Proběhlé výstavy

Centra tradiční lidové kultury příhraničních regionů

Lidové zvyky na Vysočině - Deset obrázků z obyčejového roku od masopustu do Tří králů

Lidová architektura na Vysočině

Centra tradiční lidové kultury příhraničních regionů

Na deseti panelech se představily centra tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, v jižních Čechách, v Dolním a Horním Rakousku.

Díky fotografiím mohli návštěvníci nahlédnout do různých míst v příhraničních regionech, seznámili se s náplní jednotlivých center, jejich kulturním programem či nabídkou expozic.

Lidová architektura na Vysočině

Poezie lidových staveb objektivem Jaroslava Hedbávného.

Lidové zvyky na Vysočině - Deset obrázků z obyčejového roku od masopustu do Tří králů

Koloběh čtyř ročních období kalendářního roku v úzkém propojení s rokem liturgickým silně ovlivňoval život lidí v minulosti. K jednotlivým zvykoslovným událostem se vztahovalo mnoho obyčejů, které se konaly v návaznosti na mezníky v životě Ježíše Krista, na svátky křesťanských světců, na cyklus života přírody a později i na občanské státní svátky. Některé z obyčejů jsou starobylé a mají svůj prapůvod v pohanských rituálech. Udržování obyčejových tradic bývá na jedné straně kontinuální, na straně druhé do něj pronikají nové jevy související s proměnami naší společnosti.