Edukační programy v Centru tradiční lidové kultury

Centrum tradiční lidové kultury nabízí školákům v neokoukaném a atraktivním prostředí příměstského statku vzdělávací programy zaměřené na obyčejový rok.

Lidové zvyky, tradice a obyčeje, tradiční lidová řemesla nevyjímaje, jsou zde dětem podány interaktivní, hravou a zážitkovou formou, která přímo počítá s jejich zapojením. Hudební a pohybová aktivita dětí tvoří páteř každého programu. Bohatě se pracuje s hudebními nástroji (klavír, kytara, akordeon), v každém programu je využita audiovizuální technika stejně jako rekvizity z přírodních materiálů nebo kostýmy.

Programy vedou děti k poznání, že lidové tradice vzešly od lidí samotných a že pro lidi jsou určeny. Budeme-li je sami udržovat, jen tak je zachováme.

 


DÉLKA PROGRAMU

Délka trvání většiny programů je 50 minut. Možnost upravení délky programu po domluvě s lektorem.

CENA 

Není-li uvedeno jinak, cena programu je 30 Kč za jedno dítě. Pedagogický doprovod zdarma.

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

1. KDYŽ LÉTO PODÁ RUKU PODZIMU

Termín: září – říjen 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Letní a podzimní obyčeje Vysočiny, jižních Čech a Rakouska - poutě, dožínky, hody (posvícení), shánění dobytka v Rakousku, Sv. Martin. Tvoření z podzimních materiálů.

 

2. LIDOVÁ PÍSNIČKA PRO KAŽDÝ DEN

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Umění a kultura

Lidové písně z Vysočiny, jižních Čech a Rakouska - společná hudební dílna se zapojením všech účastníků. Společný poslech hudebních ukázek. Zpěv písní s doprovodem lektora, vytvoření malého orchestru s využitím bobotubes, hra na tělo a rytmické nástroje, jednoduché taneční kroky, písničky k různým činnostem a obdobím.

 

3. NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE

Termín: listopad – prosinec

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Umění a kultura

Koledy z Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Společná hudební dílna se zapojením všech účastníků. Společný poslech hudebních ukázek adventních (rorátních písní a koled. Koledy známé i neznámé. Zpěv koled s doprovodem lektora, vytvoření malého orchestru s využitím bobotubes, hra na tělo a rytmické nástroje. Navození adventní a vánoční nálady.

 

4. ČTYŘI SVÍČKY NA VĚNEC – ADVENT

Termín: listopad - prosinec 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Adventní zvyky a obyčeje z Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Barborky, Lucky, Sv. Mikuláš,

rakouští čerti Krampusové, adventní věnce a symbolika svíček, betlémy, vůně skořice a příjemná nálada vánočních koled.

 

5. NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚH – VÁNOCE

Termín: prosinec 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Vánoční obyčeje Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Kde se vzala tradice slavení Vánoc, Ježíšek, stromeček, betlémská hvězda, ozdoby, cukroví, perníčky, koledy, dárky, betlémy. Silvestr, Tři králové, koleda a také rakouské „Kouřové noci“.

 

6. KDYŽ MASKY DOVÁDĚJÍ – MASOPUST

Termín: leden - únor 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Masopustní obyčeje Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Od rakouského Novoročního práskání bičem přes jihočeskou růžičkovou, slaměnou a mečovou koledu až po rozdováděné masopustní průvody. Pochování basy, poražení kobyly, půst. Masopust na seznamu UNESCO.

 

7. HODY, HODY, DOPROVODY – VELIKONOCE

Termín: únor - březen - duben 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Velikonoční obyčeje Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Smrt jede po vodě, nové léto k nám jede, s červenými vejci, žlutými mazanci. Od vynesení smrti přes šest postních nedělí až k hrkání, Božímu hodu a pomlázce. Kraslice, pomlázka z vrbových proutků, beránek. Rakouské hledání vajec po domě a v ptačích hnízdech.

 

8. MÁME RÁDI JARO, LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Termín: květen - červen 

Věková kategorie: MŠ (předškoláci), ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Tradiční jarní a letní obyčeje Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Letnice – svatodušní svátky s obchůzkami královniček, králové letnic v jižních Čechách a Dolním Rakousku, vožení krále na Podhorácku, pouti, stavění májek, Barchan.

 

9. SENOSEČ – TRADIČNÍ PÉČE O ZDRAVÉ LOUKY

Termín: květen – červen 

Věková kategorie: ZŠ 2.stupeň, SŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Program přiblíží tradici ručního kosení jako cesty ke zdravému lučnímu porostu a kvalitnímu senu.

 

10. DEN NA STATKU

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět

 

CHYBÍ VÁM V NABÍDCE NAŠICH PROGRAMŮ NĚJAKÉ TÉMA? Vyhovoval by vám jiný formát programů (např. celodopolední blok, seminář s odborným pracovníkem apod, večerní program)? Neváhejte se na nás obrátit, budeme rádi za vaše nápady a společně zkusíme najít řešení.

SŠŘS Mgr. Milan Noha

Mgr. Milan Noha

edukátor v kultuře
731110959
568408897
Cyrilometodějská 48/4, 674 01 Třebíč

Přihlášení a informace

napište a já se vám co nejdříve ozvu

Výběr fotografií z programů 2021/2022