Poř. č. Název Statku Navrhovatel Zpracovatel
1/2014 Běh o Barchan Město Jemnice Mgr. Eva Tomášová, MVT
2/2014 Skřipácká muzika na Jihlavsku Pramínek Jihlava PhDr. Dana Nováková, MVJ
3/2014 Betlémská cesta v Třešti Spolek přátel betlémů v Třešti PhDr. Dana Nováková, MVJ
4/2015 Obchůzka královniček na Velkobítešsku Muzejní spolek Velkobítešska Silva Smutná, MVT
5/2016 Historický morový průvod v Brtnici NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně Mgr. Eva Tomášová, MVT
6/2017 Jihlavský havířský průvod Jihlavský havířský průvod, z. s. PhDr. Dana Nováková, MVJ
7/2018 Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov RPTLK v Kraji Vysočina Silva Smutná, MVT
8/2019 Dudáctví na Vysočině RPTLK v Kraji Vysočina PhDr. Markéta Skořepová, PhD., MVP a Silva Smutná, MVT
9/2021 Svatováclavské hody v Rouchovanech RPTLK v Kraji Vysočina Mgr. Jitka Katovská, Silva Smutná a Mgr. Petra Zelenková, MVT
10/2022 Křemešnická pouť RPTLK v Kraji Vysočina PhDr. Markéta Skořepová, PhD., MVP
11/2023 Tradiční herálecká maškara pod Žákovou horou RPTLK v Kraji Vysočina Mgr. Petra Zelenková, Silva Smutná, MVT

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina se zřizuje v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011–2015, kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Pravidla pro jeho vedení byla schválena Radou Kraje Vysočina dne 26. listopadu 2013 pod číslem 12/13. Jeho vedením je pověřeno Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, která je pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.
 

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina obsahující informace k procesu navrhování a zapisování významných nemateriálních projevů tradiční lidové kultury vyskytujících se na území Kraje Vysočina a materiály ke stažení naleznete zde

Videomedailonky

01/2014 Běh o Barchan v Jemnici  

02/2014 Skřípácká muzika na Jihlavsku  

03/2015 Betlémská cesta v Třešti  

04/2015 Obchůzka královniček na Velkobítešsku  

05/2016 Historický morový průvod v Brtnici   

06/2017 Jihlavský havířský průvod  

07/2018 Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov  

08/2019 Dudáctví na Vysočině  

09/2021 Svatováclavské hody v Rouchovanech 

10/2022 Křemešnická pouť 

11/2023 Tradiční herálecká maškara pod Žákovou horou