Muzeum Vysočiny Třebíč Vás zve na

TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠMERALOVĚ STATKU (v Centru tradiční lidové kultury) 

pro dospělé a mládež od 10 let v rámci projektu Prezentace starých řemesel

 

LEDEN-KVĚTEN 2024

 

Knižní vazba, výroba zápisníku   

29. ledna 2024, 16-19 h   

lektor Jaroslav Těsnohlídek, cena 150 Kč

 

Základy košíkářství     

17. února 2024, 13-19 h 

lektor Josef Pěnča, cena 200 Kč

 

Malování kraslic 

20. března 2024, 17-20 h 

lektor Hana Šmikmátorová, cena 150 Kč

 

Knižní vazba, výroba zápisníku  

25. dubna 2024, 16-19 h       

lektor Jaroslav Těsnohlídek, cena 150 Kč

 

Keramika   

1. část 16. května 2024, 17-20 h, práce s hlínou na hrnčířském kruhu 

2. část 30. května 2024, 17-20 h, dokončení, glazura   

lektor Jana Široká, cena 200 Kč

 

Tvůrčí dílny se konají na Šmeralově statku – Centru tradiční lidové kultury (Cyrilometodějská 48/4, Třebíč).

Kurzy povedou nositelé ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Jaroslav Těsnohlídek, Josef Pěnča a Hana Šmikmátorová a zkušená regionální řemeslnice Jana Široká.

Kapacita dílen je omezena. Registrujte se, prosím, na telefonu 731 110 959 nebo e-mailu m.noha@muzeumtr.cz. 

 

Muzeum Vysočiny Třebíč zve opět všechny zájemce o tradiční lidová řemesla na Tvůrčí dílny do Šmeralova statku (Centra tradiční lidové kultury), které tentokrát v rámci projektu Prezentace starých řemesel povedou nositelé ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Záměrem je zprostředkovat setkání řemeslníků s širokou veřejností. Předpokládá se, že účastníci kurzů budou především dospělí a senioři. Přínosem pro cílovou skupinu bude možnost seznámit se se zkušenými řemeslníky, historií a postupy daného řemesla, vyzkoušet si aktivně prezentovanou činnost a odnést si vlastní výrobek. V prvním pololetí roku 2024 proběhnou tyto tvůrčí dílny:

Knižní vazba, výroba zápisníku s lektorem Jaroslavem Těsnohlídkem, a to hned dvakrát. Nejprve v pondělí 29. ledna a potom ještě ve čtvrtek 25. dubna. V obou případech se začíná v 16 hodin a cena je 150 korun.

Základy košíkářství s Josefem Pěnčou mohou zájemci absolvovat v sobotu 17. února od 13 hodin. Po dohodě může tento workshop navštívit velký počet účastníků, protože si mohou v průběhu odpoledne vybrat čas a vytvořit zhruba osmičlennou skupinu, které se pan Pěnča bude moci věnovat víc než důkladně. Cena 200 Kč.

Workshop Malování kraslic s Hanou Šmikmátorovou proběhne ve středu 20. března od 17 hodin, tedy těsně před Velikonočními svátky, a nejen proto lze očekávat velký zájem. Cena 150 Kč.

Keramika s lektorkou Janou Širokou bude mít dvě části. Nejprve se ve čtvrtek 16. května bude zpracovávat hlína na hrnčířském kruhu (i v tomto případě budou vytvořeny po dohodě menší skupiny, to pro časovou náročnost práce). Během druhé části workshopu, tedy ve čtvrtek 30. května účastníci výrobek dokončí, vymalují a oglazují. Cena za obě části je 200 korun, začátek vždy v 17 hodin.

Projekt Prezentace starých řemesel bude pokračovat i ve druhé polovině roku 2024, těšit se už teď můžete znovu na základy košíkářství s Josefem Pěnčou, na výrobu perleťových koulí s Petrem Mužíkem, na základy soustružení dřevěných figurek s Alešem Uherkou na dvoudenní workshop síťování s Lenkou Maceškovou. Tři naposled jmenovaní byli oceněni celorepublikovým titulem Nositel tradice lidového řemesla.

 

Projekt je uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.