V pátek 20. října zaplnili centrum na Šmeralově statku švadlenky a krejčíci.

Tvořivou dílnu nazvanou Panenka našich babiček připavily Marie Žilová s dcerou Evou Jurmanovou (obě držitelky krajského ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby) výtečně. Každý z dětských účastníků včetně dospělého doprovodu dostal dřevěnou kuželku, miminko, které nezištně vysoustružil pan Žila. Ten ostatně obě lektorky přivezl z Nového Veselí. Před začátkem dílny byly na pracovních stolech nachystány také všechny ostatní součásti workshopu, ze kterých děti záhy ušily povijany a než bys řekl švec, v tomto případě vlastně švadlenka, byly panenky na světě. Necelé tři hodinky utekly jako voda, paní Žilová i paní Jurmanová vytrvale věnovaly pozornost, péči a rady všem, stihly povyprávět o své práci a nakonec se se všemi ochotně fotily. Panenky dostaly jména, která si děti vepsaly do předem připravených křestních listů.

Podle mě nádherný podvečer, za který všem děkuji. Panu Žilovi s manželkou a dcerou pak děkuji s velkou pokorou.

Milan Noha