Zcela naplněný workshop, to je jasná odpověď na otázku, jestli modrotisk vyzkoušet či ne.

A kdo modrotisk jednou zkusí, propadne jeho kouzlu.

Celkem třináct účastníků modrotiskové tvůrčí dílny se sešlo 4. října 2023 podvečer ve Šmeralově statku v sále, kterému se říká "hospoda" (to proto, že tam kdysi hospoda bývala). Přišly všechny věkové kategorie, děvčata i jeden pán (výborně!) a za malou chvíli bylo všem jasné, že modrotisk sbližuje a nezná žádné hranice.

Jeden metr plátna, tiskařská reserva, formy, razítka, štětce. Vše bylo pro každého účastníka připraveno na bíle "prostřených" stolech, čtyři tiskaři u každého a bez dlouhých řečí a okolků - šlo se na věc. Malovat podle vlastní fantazie? Ano? Obkreslovat šablonu? Ano! Tisknout? No jistě! Experimentovat? No samozřejmě!

Zkrátka, z pohledu nás, pořadatelů, to byl jedním slovem parádní večer. Díky Vám všem za něj.

A dobrá zpráva na závěr: už se jenotlivé potištěné metry pláten sešívají do dlouhého pásu a míří do Olešnice na barvení. Těšte se! Do konce měsíce bude vaše dílo indigově modré, zkrášlené vaším originálním vzorem a připravené na recepci Muzea Vysočiny Třebíč k vyzvednutí. O tom Vás budeme včas informovat.