V úterý 22. srpna 2023 v 17 hodin proběhne v Centru tradiční lidové kultury na Cyrilometodějské ulici 48/4 v Třebíči přednáška Silvy Smutné z etnografického pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč o původu, výrobě a použití velkých tištěných plátěných šátků rozmanitých květinových vzorů. Výklad doprovodí obrazovou prezentací a v závěru předvede postup úvazu šátku ke slavnostnímu lidovému kroji, který si zájemci mohou souběžně vyzkoušet.

Příjiďte se seznámit se Silvou, Šárkou Nohovou a členy FS Bajdyš a dalšími dobrými lidmi. Naučíte se jednu z tradičních lidových dovedností. Těšíme se na Vás.