O poslední jarní workshop tkaní byl velký zájem.

A to nás těší.

Jak vznikají pěkné věci. To se chtěly dozvědět děti, které přesvědčily své rodiče, aby je vzali na některý z workshopů cyklu Malujeme tkáme, pečeme. V neděli 16. dubna 2023 se dětí i dospělých sešlo v Centru tradiční lidové kultury opravdu hodně, aby prokoukli základy tkaní. Bez okolků se všichni kluci a holky postavili okolo tkalcovského stavu, aby se dozvěděli a vyzkoušeli to nejzákladnější. A kdo z nejmenších se třeba styděl, toho ráda zastoupila maminka.

Lektorka Eva Kolajová jednoduše popsala princip tkalcovského stavu, vysvětlila a ukázala, jak na stavu vypadá překřížení dvou na sebe kolmých soustav nití, tedy osnovy a útku, ukázala základní vazby tkaniny – čili plátno, kepr nebo atlas, a už se tkalo.

Co vypadalo na stavu složitě, to se pak na tkalcovských rámečcích ukázalo jako výborná zábava. Úkol zněl jasně. Vybrat si barevnou přízi nebo nastříhat asi tak centimetr široké pásky pružné látky, napnout osnovu, připravit člunek (což je v tomto případě něco jako dřevěná špachtlička, co ji mívá pan doktor), navinout na něj přízi tvořící útek a – tkát. A tak se tkalo, povídalo a nedělní odpoledne se prozářilo, i když venku padaly trakaře.

Fotky jsme pořídili sami. Ale byla za námi i televize!

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.