Bednářství   / Fassbinderei  

Drátenictví  / Drahtbinderwerkstatt 

Košíkářství  / Korbflechterei 

Kovářství  / Schmiedenkunst 

Pernikářství  / Pfeffferküchlerei 

Sklářství na Vysočině / Glasindustrie in der Region Vysočina 

Třebíčské betlemářství  / Krippenwesen von Třebíč 

Vybíjení dřeva kovem / Das Holzausstanzen mit Metall